• wetenschappelijk bewijs hairluma apparaat haarverlies

Wetenschappelijk bewijs werking Hairluma (FDA rapport)

Er zijn talloze wetenschappelijke onderzoeken gedaan in de VS naar de werkzaamheid van laserlicht gericht op haarregeneratie.

Hieronder staat één van de rapporten van de Amerikaanse Food and Drug Administration. Wil jij inhoudelijk kennis nemen van dit toonaangevende rapport? Klik op het document voor een download.
Samengevat is in het rapport het volgende opgenomen:

Het is een wetenschappelijk dubbelblind onderzoek, uitgevoerd op meer dan 100 mannen en meer dan 100 vrouwen in de leeftijd tussen 20 en 60 die lijden aan overmatig haaruitval. De duur van het onderzoek was 26 weken. Uit dit onderzoek bleek dat er een aanzienlijke toename van haren had plaatsvonden na 26 weken zowel bij mannen als bij vrouwen. Bij een aanmerkelijk deel van de deelnemers was deze toename na 16 weken gebruik reeds goed meetbaar.