• Conformité Européenne

Conformité Européenne

De Hairluma voldoet aan de europese en nationale veiligheidseisen zoals opgenomen in europese richtlijnen en nationale normen. De Hairluma mag daarom de CE markering dragen.